Dodaj, podmień i połącz tekst – ćwiczenie praktyczne