Włączanie, wyłączanie edytora i zapisywanie plików