Wyszukiwanie i podmienianie wyszukanego tekstu w praktyce