Dla chcących więcej!: ADRCI jako CLI do przeglądania ADR!