Dla chcących więcej!: Uruchamianie runInstaller w trybie silent – response file