Konfigurowanie procesu nasłuchującego Listener – lsnrctl i listener.ora