Multitenant – Tworzenie i klonowanie – CREATE PLUGGABLE DATABASE … FROM…