Parametry bazodanowe – ALTER SYSTEM SET i niezbędne widoki