Parametry bazodanowe – ALTER SYSTEM SET na poziomie kontenera