Parametry pamięci – wyszukiwanie najlepszych wartości – widoki v$*_advice