REDO – Zmiana wielkości plików – ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE