Role – grupowanie nadawanie uprawnień – role common i lokalne