Tablespace – DEFAULT TABLESPACE i tworzenie obiektów