Tablespace – przechowywanie danych permanentnych i tymczasowych