Wymagania minimalne Oracle Database i konfiguracja maszyny wirtualnej dla kursu