Backup fizyczny PostgreSQL – konfiguracja ARCHIVE MODE i pierwszy backup