Backup fizyczny PostgreSQL – odtworzenie utraconego PGDATA do punktu w czasie