Baza danych standby – Streaming Replication – omówienie