Konfiguracja SSL dla połączeń zdalnych TCP/IP do instancji PostgreSQL