Metody uruchamiania i zatrzymywania instancji PostgreSQL