Tworzenie baz danych – CREATE DATABASE – ustawianie właściciela bazy