Tworzenie bazy danych – CREATE DATABASE – baza z szablonu i uprawnienie CREATEDB