Tworzenie użytkowników/ról – CREATE USER/CERATE ROLE