Tworzenie użytkowników/ról – przykłady wykorzystania parametrów