Uprawnienia do obiektów w PostgreSQL – praktyczny standard