Zbieranie informacji o zapytaniach i ich wydajności – pg_stat_statements