Kurs SQL #01: Wprowadzenie i środowisko

Dlaczego warto uczyć się SQL?

SQL jest w dzisiejszych czasach podstawą w pracy dla programistów, czy administratorów IT. Większość współczesnych aplikacji korzysta z zapytań SQL. Każdy kto w jakikolwiek sposób ma kontakt z bazami danych, prędzej czy później ma kontakt z strukturalnym językiem zapytań. Język SQL jest także jednym z najczęściej wymaganych języków programowania, w procesach rekrutacji do pracy w IT.

eBook Niezbędnik Administratora Baz Danych cover

Czego spodziewać się po kursie?

Postem tym zaczynam serie wpisów, która jako całość będzie stanowić darmowy Kurs SQL, dostępny w pełni online! Znajdziesz w nim wszystko, co jest Ci potrzebne do pracy z danymi w relacyjnych bazach danych.

Kurs ten pozwoli Ci zaoszczędzić wiele godzin spędzonych na mozolnym przedzieraniu się przez dokumentacje!

Nauczysz się podstaw typu czym jest język SQL i co przy jego pomocy można robić, a także konkretnych elementów składni i wielu praktycznych zapytań. Każdy z postów będzie omawiał pojedyncze zagadnienie w zwięzłej formie, tak aby przyswajanie wiedzy było łatwe, przyjemne i nie męczyło początkujących.

Dobry kurs SQL nie może się odbyć bez pisania zapytań! W tym celu wykorzystamy dostępne online gotowe środowisko Oracle SQL, o którym dowiesz się więcej pod koniec tego posta. Wszystko po to, aby można było zacząć naukę programowania relacyjnych baz danych bez marnowania czasu. Praktyczne podejście pozwoli Ci weryfikować swoją wiedzę i ćwiczyć umiejętności na bieżąco.

Zawsze chętnie pomogę!

Pamiętaj…jestem otwarty na pytania i zawsze służę pomocą! Jak coś, pod każdym postem dostępna jest sekcja komentarzy gdzie możesz zadawać pytania, lub wklejać odpowiedzi do pojawiających się w kursie zadań praktycznych 😉

Po ukończeniu kursu SQL będziesz znać budowę języka programowania baz danych jakim jest SQL. Będziesz swobodnie pisać zapytania do relacyjnych baz danych. Nauczysz się tego w przyjemnej, niemęczącej praktyce.

Wprowadzenie do języka SQL

Czym są bazy danych?

Koncepcja relacyjnej bazy danych powstała w roku 1970, opisana została przez dr. E.F. Codda. Relacyjna baza danych to zbiór powiązanych informacji, które znajdują się w tabelach. Każda tabela przechowuje dane w wierszach i kolumnach. Zbiór tabel w większości baz danych nazywany jest schematem bazodanowym. W przypadku baz takich jak Oracle, każdy użytkownik posiada swój własny schemat. Uprawnienia do tabel w takim schemacie mogą być przydzielane różnym użytkownikom.

Bazą danych zarządza przeważnie Administrator Baz Danych(DBA – Database Administrator).

Jak przetrzymywane są dane w bazie?

Dane w bazie zawsze są porządkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Upraszczając, pojedyncza tabela może przechowywać np. dane klientów sklepu. W poszczególnych jej kolumnach będą informacje takie jak: imię, nazwisko, adres itp. Jeden wiersz w takiej tabeli będzie odpowiadał jednemu klientowi. Poniżej zobaczysz przykład danych wyciągniętych z bazy przy pomocy zapytania SQL. Samym zapytaniem się nie przejmuj, jeszcze dokładnie omówię z czego się ono składa w kolejnych lekcjach.

select cust_first_name, 
    cust_last_name, 
    cust_street_address, 
    cust_city 
from sh.customers;
CUST_FIRST_NAMECUST_LAST_NAMECUST_STREET_ADDRESSCUST_CITY
AbigailRuddy27 North Sagadahoc BoulevardEde
AbigailRuddy37 West Geneva StreetHoofddorp
AbigailRuddy47 Toa Alta RoadSchimmert
AbigailRuddy47 South Kanabec RoadScheveningen
AbigailRuddy57 North 3rd DriveJoinville

Powyższe zapytanie wybrało cztery kolumny z tabeli CUSTOMERS. Jak widzisz każdy z klientów reprezentowany jest przez jeden wiersz. Poszczególne kolumny odpowiedzialne są za przedstawianie konkretnych informacji na temat klienta.

Zbiór tabel zawartych w różnych schematach składa się na bazę danych. Baza danych jest zarządzana przez tzw. Relational Database Management System(w skrócie RDBMS). Przykładowe RDBMS to: Oracle Database, PostgreSQL, Microsoft SQL Server czy MySQL. Dane w bazie muszą być odpowiednio składowane i zabezpieczone przed awarią. Temat ten jest zagadnieniem szerszym, jeżeli interesuje Cię tematyka zarządzania silnikiem bazy danych polecam zaglądać na stronę regularnie 😉

RDBMS musi pozwalać użytkownikowi na pobieranie i modyfikowanie danych. W tym celu wykorzystywany jest uniwersalny język rozumiały dla wszystkich baz danych – tzw. strukturalny język zapytań, czyli SQL(Structured Query Language). Bezpłatny Kurs SQL który właśnie czytasz spowoduje że będziesz bez problemu korzystać z SQL’a!

kurs_praktyczna_administracja_oracle_database_vertical_ad

Język SQL jako język zapytań baz danych

W SQL zastosowano prostą składnie, która z założenia ma być nieco podobno do mowy potocznej. Dzięki takiemu zabiegowi język SQL jest łatwy do zrozumienia, kiedy pozna się jego podstawowe założenia.

Poniżej znajdziesz listę instrukcji języka SQL, których się nauczysz. O nie właśnie opierać się będzie większość pisanych przez Nas w kursie zapytań SQL.

SELECT

Ma za zadanie pobrać dane z bazy i wyświetlić je użytkownikowi. Zapytanie może odpytywać wiele tabel jednocześnie, do tego celu wykorzystuje się klauzule JOIN. Wyróżnia się kilka typów JOIN:

 • INNER JOIN
 • LEFT OUTER JOIN
 • RIGHT OUTER JOIN
 • FULL JOIN

Instrukcje DML(Data Manipulation Language)

Instrukcje pozwalające na operacje na danych w wierszach.

 • INSERT – dodawanie nowego wiersza
 • UPDATE – aktualizacja danych w wierszu
 • DELETE – usuwanie wiersza

Instrukcje DDL(Data Definition Language)

Instrukcje pozwalające na operacje tworzenia tabel, lub ich modyfikacji.

 • CREATE – tworzenie tabel
 • ALTER – modyfikacja kolumn w tabeli
 • DROP – usuwanie tabeli
 • RENAME – zmienianie nazwy tabeli
 • TRUNCATE – czyszczenie tabeli z wszystkich wierszy

Instrukcje TC(Transaction Control)

Zapisywanie rzeczy wykonanych przez transakcje, lub jej cofanie.

 • COMMIT – zapisanie transakcji
 • ROLLBACK – wycofanie transakcji

Instrukcje DCL(Data Control Language)

Nadawanie i odbieranie uprawnień do obiektów

 • GRANT – nadanie uprawnienia
 • REVOKE – odebranie uprawnienia

Nie przejmuj się ilością wymienionych instrukcji. Każde z wymienionych poleceń zostanie dokładnie omówione w tym Kursie SQL.

Znajdzie się w nim także wiele dodatkowych praktycznych tematów, takich jak choćby funkcje 🙂

Kurs SQL – środowisko

Jako że nauka z tego kursu ma być łatwa i przyjemna w kursie zostanie wykorzystane gotowe darmowe środowisko bazodanowe, dostępne w pełni online. Dzięki takiemu podejściu nie musisz nic instalować na swoim komputerze!

Firma Oracle udostępniła jakiś czas temu Oracle Live SQL.

Oracle Live SQL jest w pełni darmowe. Jest to swego rodzaju pokaz możliwości bazy danych Oracle Database 19c i jednocześnie świetne środowisko online do nauki SQL. Jedyne czego będziesz potrzebować to konto na oracle.com. Aby skorzystać z gotowego środowiska wejdź na Oracle Live SQL, następnie wybierz „Sign In” w prawym górnym rogu.

kurs sql oracle live

Powinno ukazać Ci się okno logowania, w którym będziesz mógł wybrać przycisk „Utwórz Konto”. Przejdź przez proces tworzenia konta. Po jego zakończeniu będziesz mógł ponownie wejść na Oracle Live SQL, tym razem już logując się. Po zalogowaniu wystarczy wybrać „Start Coding Now”, twoim oczom ukaże się gotowe środowisko w którym będziesz móc pisać zapytania SQL.

W ramach sprawdzenia czy wszystko działa wklej instrukcje SELECT która pojawiła się wcześniej w poście i kliknij zielony guzik „Run”:

kurs sql zapytanie wynik

Gratulacje! Właśnie wykonałeś swoje pierwsze zapytanie SQL w bazie danych. Jego wynik zapewne poznajesz. Jeżeli chcesz zadać jakieś pytania napisz w komentarzu. Służę pomocą!


Druga część kursu już dostępna! Kurs SQL #02: Pobieranie danych – instrukcja SELECT