Administracja bazy danych Oracle – obowiązki administratora

Administracja bazy danych Oracle – czym zajmuje się administrator Oracle Database?

Administracja bazą danych Oracle Database to zajęcie, które staje się coraz popularniejsze w działach IT wielu firm. Ten korporacyjny system zarządzania danymi pozwala na lepszą organizację i przetwarzanie informacji w firmie. Na czym jednak tak naprawdę polegają procesy administracyjne w bazach danych? W niniejszym artykule postaramy się znaleźć odpowiedź na to i kilka innych pytań.

Administracja bazami danych Oracle – dlaczego właśnie ten system?

Bazy danych Oracle 10g czy 11g były przez lata wymieniane wśród najbardziej rozpowszechnionych systemów zarządzania informacjami w firmach na świecie. System został stworzony z myślą o łatwiejszym przechowywaniu, organizacji i przepływie informacji w ramach działalności firm i korporacji. Dziś najnowsza wersja oprogramowania to 21c, choć modele 19c czy 12c wciąż są wspierane przez wydawcę softu.

Zalety Oracle SQL to przede wszystkim standaryzacja pracy oraz centralizacja systemu zarządzania i kontroli. Użytkownicy Database cenią go sobie za intuicyjny interfejs diagnostyczny, wygodne funkcje tabeli, a także wiele dodatkowych opcji. Jest to aktualnie jeden z najlepiej rozbudowanych systemów tego typu.

Warto jednakże podkreślić, iż próg wejścia w operowanie tym narzędziem jest stosunkowo wysoki. Oznacza to, że stale trzeba uczyć się i rozwijać nowe umiejętności, by właściwie obsługiwać system. Na szczęście w sieci możesz znaleźć szereg niezwykle przydatnych kursów, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć zawiłości tego SQL.

Administrator baz danych Oracle – czym się zajmuje?

Każda baza danych wymaga pracy przynajmniej jednego administratora baz danych (DBA). Liczba pracowników na tym stanowisku zależy od wielkości baz, a te z kolei wynikają ze złożoności środowiska danej firmy. Stąd, czasami jeden administrator bazodanowy nie wystarczy, a potrzebny jest zespół adminów, którzy organizować będą informacje w granicach danego przedsiębiorstwa.

Do najważniejszych zadań DBA należą między innymi:

 • Instalacja i aktualizacja oprogramowania serwera Oracle Database i narzędzi aplikacji.
 • Alokacja pamięci masowej systemu oraz planowanie przyszłych wymagań wynikających z systemu bazodanowego.
 • Tworzenie głównych struktur przechowywania danych (przestrzeni tabel tzw. Oracle tablespace) po zaprojektowaniu aplikacji przez deweloperów.
 • Tworzenie głównych obiektów (tabel, indeksów) po zaprojektowaniu aplikacji.
 • Wprowadzanie zmian do struktury bazy na podstawie informacji przekazanych przez deweloperów aplikacji.
 • Dodawanie nowych użytkowników oraz zapewnianie bezpieczeństwa systemu.
 • Kontrola i monitoring dostępu użytkowników.
 • Monitorowanie i optymalizacja pod kątem osiągnięcia lepszej wydajności całego systemu.
 • Planowanie kopii zapasowych, jak również ewentualnego odzyskiwania danych.
 • Konfiguracja i utrzymywanie archiwizacji danych.
 • Kontakt z obsługą firmy Oracle w przypadku problemów technicznych z oprogramowaniem.

Jak widać, DBA ma całkiem sporo zajęć, które towarzyszą mu w codziennej pracy z bazami Oracle. Warto jednak dodać, że przed zaprojektowaniem, implementacją i organizacją bazy danych, admin ma szereg dodatkowych kroków do wykonania.

Zadania związane z bazą danych Oracle Database

Aby poprawnie administrować danymi w firmie, należy odpowiednio przygotować się do pracy z Oracle. Przed programistami oraz DBA stawia się kilka istotnych zadań, bez których niemożliwe jest poprawne działanie systemu. Sprawdźmy, o co dokładnie chodzi.

Krok 1: Ewaluacja sprzętu serwerowego

Na początek należy sprawdzić stan sprzętu firmowego, na którym postawiony będzie serwer obsługujący bazę danych. Warto zwrócić uwagę na powierzchnię dyskową, a także pamięć, które przysłużą się obsłudze instancji Oracle.

Krok 2: Instalacja softu

DBA powinien zainstalować software kliencki Oracle Database na wszelkich klienckich urządzeniach, które powinny mieć dostęp do bazy. Umożliwi to łączenie przy pomocy Oracle Net. Oczywiście należy też zainstalować Oracle Database na maszynie na której ma działać baza danych.

Krok 3: Planowanie architektury bazy

Będąc firmowym DBA, będziesz musiał zaplanować architekturę logicznej struktury bazy, jak również strategię kopii zapasowych. Do tego etapu należy odpowiednio się przygotować. Warto wcześniej sprawdzić, ile danych będzie przetwarzać system oraz jakie typy informacji będą w nim składowane. Dobrze jest zaprojektować relacje pomiędzy poszczególnymi obiektami, jak również ich charakterystykę. Nie można także zapominać o konieczności wzięcia pod uwagę przyszłościowego rozrastania się grup informacji.

Krok 4: Stworzenie i włączenie bazy danych

Po jej właściwym zaprojektowaniu, należy stworzyć bazę. Do tego można wykorzystać narzędzie Database Configuration Assistant lub użyć własnych skryptów.

Krok 5: Utworzenie backupu

Bez właściwej strategii kopii zapasowych nie może być mowy o poprawnie działającym systemie bazodanowym. Backup informacji można zbudować online (np. w chmurze) lub offline (np. na zabezpieczonym dysku). Warto powtarzać kopię w regularnych odstępach czasowych.

Krok 6: Dodawanie użytkowników

Gdy zapiszesz kopię zapasową swojej bazy, możesz zacząć dodawać do niej użytkowników. Dodając użytkowników, określ ich zadania i dostęp do elementów systemu.

Krok 7: Implementacja struktury bazowej

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie w życie logicznej struktury bazy poprzez stworzenie wszystkich potrzebnych przestrzeni tabelowych. Po zakończeniu tego etapu można przejść do tworzenia poszczególnych obiektów.

Krok 8: Backup w pełni funkcjonalnej bazy

Warto wykonać jeszcze jedną kopię zapasową pełnego zestawu informacji wraz z danymi użytkowników i obiektów. Uwaga! Zawsze wykonuj dodatkowy backup po wprowadzeniu jakichkolwiek większych zmian w systemie!

Krok 9: Optymalizacja pracy systemu

Jednym z najważniejszych zadań DBA jest optymalizacja pracy całego systemu w trakcie pracy z Database. Oprogramowanie Oracle oferuje specjalne narzędzie zarządzania, które pozwala na lepszą kontrolę alokacji zasobów pomiędzy użytkownikami.

Krok 10: Aktualizacja oprogramowania i narzędzi

Warto pobierać najnowsze aktualizacje oprogramowania Oracle, jak również narzędzi dodatkowych, z których korzysta DBA. W systemie wydawcy podzielone są one na Updates oraz Revisions. Oracle wydaje duże aktualizację co kwartał.

Podsumowanie zarządzania bazami przez DBA

Jeżeli masz wątpliwości, czy administracja Oracle to zadanie dla Ciebie, zapisz się na ekspercki kurs. Program szkolenia został przygotowany tak, by zarówno początkujący, jak i doświadczeni admini wynieśli z niego sporo przydatnej wiedzy teoretycznej, a w szczególności praktycznej. Znajomość języka SQL nie jest wymagana na start, choć do przyszłego przetwarzania danych w bazie będzie niezwykle przydatna.