Dodawanie, podmienianie i łączenie tekstu – koncepcje