Struktura fizyczna baz danych Oracle

Struktura fizyczna baz danych Oracle Database. Porównanie z modelem logicznym

Struktura fizyczna baz danych Oracle to jeden z podstawowych elementów, który wyróżnić możemy w całościowym systemie bazodanowym. Koresponduje ona ze strukturą logiczną, choć oba modele mogą być od siebie niezależne. To właśnie ona charakteryzuje miejsce przechowywania i cechy plików danych. Czytaj dalej, jeśli chcesz poznać najważniejsze informacje na temat tej struktury.

Struktura fizyczna baz danych Oracle Database – wprowadzenie

Jedna z niezwykle ważnych cech charakterystycznych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS) jest oddzielenie architektury logicznej od jej fizycznej implementacji. Tabele, podglądy oraz indeksy można projektować oddzielnie, bez wpływu na kształt plików danych.

Ze względu na autonomię obu rodzajów struktur, administrator bazy danych może zarządzać fizycznym przechowywaniem danych bez wpływu na budowę środowiska. Dla przykładu, zmiana nazwy pliku nie powoduje wówczas zmiany nazwy tabeli, do której jest on przypisany.

Baza Oracle to nic innego, jak zestaw plików, które gromadzą dane w swoistym magazynie. Warto dodać, że wraz z wprowadzeniem Oracle Database 21c, wielodostępna kontenerowa baza danych (CDB) jest jedyną wspieraną architekturą. W związku z tym, należy poświęcić chwilę, by przybliżyć poszczególne elementy, które powstają w ramach wywołania polecenia CREATE DATABASE.

Pliki fizycznej architektury bazy danych

Kiedy administrator tworzy nową relacyjną bazę danych w Oracle, dochodzi do wygenerowania trzech głównych grup plików. Oto one:

  • Pliki danych oraz pliki tymczasowe. Plik danych dotyczy fizycznego elementu, który powstaje oraz jest przechowywany w ramach bazy. Przechowuje on takie obiekty, jak tabele czy indeksy. Z kolei plik danych to jednostka, która przynależy do przestrzeni tabel. Warto dodać, że tworząc jedną bazę PDB tworzy ona swój zestaw plików danych(ang. data files).
  • Pliki kontrolne. To nic innego, jak pliki z metadanymi, którego zadaniem jest śledzenie fizycznych komponentów CDB. Należy mieć na uwadze, że poszczególne PDB nie posiadają swoich oddzielnych plików kontrolnych(ang. control files).
  • Pliki redo log. W tym przypadku mamy do czynienia z dziennikiem powtórzeń dotyczącym zestawu plików. Pliki dziennika zawierają zapisy zmian wprowadzonych do CDB. Również w tym przypadku PDB nie posiadają oddzielnych plików tego typu.

Jeżeli szukasz praktycznego kursu z Oracle Database, sprawdź Kurs Praktyczna Administracja Oracle! Mocno praktyczne podejście, gotowe skrypty SQL i wiele więcej. Ponad 400 zadowolonych studentów.


Instancja jako element architektury bazy

Nie należy zapominać, że instancja bazy danych to również bardzo istotny element systemów Oracle. Jest to zestaw struktur pamięci, których zadaniem jest management plikami bazodanowymi w ramach działalności CDB. Jest to kombinacja globalnego obszaru pamięci (SGA) oraz procesów zachodzących w tle. 

Połączona jest ona z tylko i wyłącznie jedną bazą. Każda baza może posiadać instancję typu read/write (odczyt i edycja) lub read-only (tylko do odczytu). W ramach konfiguracji Oracle Real Application Clusters, kilka instancji ma możliwość dostępu do jednej konkretnej bazy.

System zarządzania bazami danych i mechanizm jak przechowywać pliki baz

W ramach sekcji fizycznej można wyróżnić kilka sposobów przechowywania plików. Przyjrzyjmy się czterem głównym z bliska:

  • System plików systemu operacyjnego. Większość baz relacyjnych przechowuje pliki w tym systemie, który pozwala na porządkowanie i odbieranie informacji. Pozwala on na wykorzystanie przestrzeni dyskowej do przetrzymywania danych aplikacji w standardowy i spójny sposób. Baza może w jego ramach tworzyć, odczytywać, zapisywać, zmieniać rozmiar, a także usuwać pliki. Taki system buduje się zwykle na wydzielonym wolumenie dyskowym, w celu uzyskania najlepszej wydajności.
  • Klastrowy system plików. Jest on wystawiany z klastra serwerów współpracujących w celu zapewniania spójności i wydajności na wysokim poziomie. Sprawia on, że współużytkowana pamięć masowa wygląda jak dla bazy jak zwykły system plików. Awaria jednego serwera klastra nie powoduje wówczas blokady dostępu do całego zasobu dyskowego.
  • Oracle Automatic Storage Management (Oracle ASM). Ostatni sposób przechowywania plików na serwerze bazy danych to ASM. Zautomatyzowany model powstał wyjątkowo z myślą o wykorzystywaniu w ramach RDBMS Oracle.

Serwer bazy danych Oracle SQL – struktury fizyczne i logiczne bazy

Oba modele, tj. fizyczne i logiczne bazy danych, można poznać bliżej dzięki profesjonalnemu kursowi, który znajdziesz na tej stronie. Dzięki niemu dowiesz się, że konfiguracja bazy danych nie musi spędzać snu z powiek. Na podstawie praktycznych zastosowań odkryjesz, jak ratować bazy danych w przypadku awarii. Poznasz sposoby zarządzania plikami i danymi, a także otrzymasz gotowe skrypty języka SQL.

Zapisz się na szkolenie z Oracle już dziś!