Projektowanie bazy danych PostgreSQL – co musisz wiedzieć

Gromadzenie i zarządzanie informacjami w firmie nie polega tylko na stworzeniu bazy danych i wrzuceniu wszystkiego w jedno miejsce. Kluczowe na wstępnym etapie pracy może się okazać projektowanie bazy danych PostgreSQL, czyli popularnego relacyjnego DBMS. Dlaczego odpowiednio opracowany design jest tak ważny? O tym wszystkim dowiesz się z poniższego artykułu!

eBook Niezbędnik Administratora Baz Danych cover

Projektowanie bazy danych PostgreSQL – dlaczego i po co?

Rozważania na temat istoty projektowania bazy danych PostgreSQL warto zacząć od odpowiedzi na kilka prostych pytań. Z pewnością interesuje Cię, dlaczego i po co poświęcać czas na proces designerski? Czy nie można po prostu utworzyć bazę danych, a następnie od razy przejść do jej administrowania?

Cóż… można. Problem polega jednak na tym, że w miarę gromadzenia kolejnych tabel i danych, może Ci być trudno połapać się w całym systemie. W końcu dobrze opracowana baza służy do przechowywania wyłącznie wybranych informacji na temat świata rzeczywistego. Dlatego też warto oprzeć się na gruntownej selekcji elementów, które w relacyjnej bazie danych będą miały istotne znaczenie.

Opracowanie właściwej strategii, a także zaplanowanie całej bazy, to działania nadrzędne, które podjąć powinien każdy administrator bazodanowy. Twoje dane będą tak przydatne, jak baza, w której je przechowujesz. Na szczęście, projektowanie bazy danych PostgreSQL pozwala na implementację wygodnych narzędzi, co przekłada się na łatwość użycia systemu.

Projektowanie bazy danych PostgreSQL – kluczowe pojęcia użytkownika

W pracy z RDBMS świat rzeczywisty postrzegany jest jako zbiór encji, a także zachodzących między nimi związków – atrybutów i dziedzin. Warto przypomnieć pokrótce, co kryje się za tymi trzema kluczowymi pojęciami:

 • Encja to każdy indywidualny obiekt, jaki można odróżnić na tle innych elementów. Może to być konkretna osoba czy towar. Jeśli posiadamy kilka obiektów o podobnej charakterystyce, możemy zgrupować je w zbiory encji. Dokładne określenie parametrów tych elementów to bardzo istotny krok przy budowie relacyjnych baz danych.
 • Atrybuty to nic innego, jak cechy, którymi określić można konkretne encje. Zestawy tych cech zależą od indywidualnych potrzeb w ramach systemu bazodanowego.
 • Dziedziny to zbiór wartości dla atrybutu, które określić można na etapie projektowania bazy. Inna nazwa dziedziny to także domena.

Mając na uwadze powyższe definicje, możemy przejść do omówienia tworzenia schematu bazy.

Tworzenie bazy danych PostgreSQL – etapy pracy projektowej

Przystępując do pracy nad projektowaniem bazy SQL warto mieć na uwadze fakt, że jest to jeden ze sposobów na zabezpieczenie się przed błędami wynikającymi z nieprawidłowego wrzucania danych. Już na wstępie należy dobrze sklasyfikować informacje w bazie.

Pamiętaj: baza danych nie powinna gromadzić wszystkiego, co popadnie, a także przetwarzać informacji w każdy możliwy sposób.

Co zaś dotyczy encji, każda z nich musi mieć minimum jeden atrybut lub ich zestaw – jest to klucz podstawowy. Gdy składa się na niego kilka atrybutów, warto rozważyć zamienienie go na klucz sztuczny. Następnie, można przystąpić do etapów pracy z projektowaniem, które polega na:

 • Określeniu encji, ich atrybutów, a także dziedzin atrybutów.
 • Wyznaczeniu kluczy podstawowych (plus ewentualnie sztucznych).
 • Wskazaniu typów związków między obiektami.
 • Weryfikacji powstałego modelu.

Chcesz utworzyć nową bazę SQL? Zapisz się na kurs Postgres!

Jeżeli interesuje Cię tematyka bazy danych PostgreSQL i chcesz dowiedzieć się więcej na temat strony praktycznej, już dziś zapisz się na kurs! Dzięki profesjonalnemu szkoleniu dowiesz się, na czym polega administracja relacyjnych baz danych. Przekonasz się, że strategia implementacji serwera bazodanowego open-source to bułka z masłem!

Przygotowany w ramach nauki o PostgreSQL kurs to nie tylko wiedza teoretyczna. Otrzymasz również szereg gotowych rozwiązań praktycznych, które będziesz mógł przenieść bezpośrednio do swojej pracy z bazami. To znacznie ułatwi stawianie pierwszych (i kolejnych) kroków w administracji bazodanowej.

Wystarczy kliknąć w baner kursu, by przenieść się do fascynującego świata PSQL. Dla zwolenników Oracle Database też mam coś specjalnego!

Diagramy związków encji w serwerze RDBMS

Kiedy planujesz stworzyć nową bazę danych, możesz oprzeć się także na technice diagramów związków encji. Polega ona na tworzeniu graficznego modelu struktury naszej bazy, co ułatwia zaplanowanie poszczególnych jej elementów.

Diagramy ERD (Entity Relationship Diagram) dają użytkownikowi możliwość opracowania struktury bazodanowej. Co więcej, dzięki nim da się określić konkretne związki pomiędzy poszczególnymi strukturami. Najważniejszą zaletą diagramów ERD jest fakt, że można przekształcić model graficzny bezpośrednio w schemat relacyjny.

W przypadku operacji na diagramach znowu posługiwać się będziemy encjami i ich atrybutami, a także związkami pomiędzy nimi.

Przedstawimy to teraz na praktycznym przykładzie, gdzie omówimy każdy z elementów ERD.

Jak już wcześniej wspominaliśmy, encja to dowolny rzeczywisty element bazy. W sklepie internetowym może przykładowo dotyczyć klientów, zamówień czy towarów.

Atrybuty konkretyzują poszczególne encje, nadając im cech charakterystycznych. Dla encji „klient” mogą to być dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, itp.

Z kolei związek określa zależność dwóch lub więcej encji. Każdy związek powinien posiadać przypisane atrybuty nazwy, stopnia zależności oraz opcjonalność lub wymóg związku.

Relacje pomiędzy poszczególnymi encjami mogą opierać się na trzech modelach:

 • Jeden do jednego,
 • Jeden do wielu,
 • Wiele do wielu.

Gdy powstaje zapytanie, baza danych opiera się na relacjach pomiędzy encjami, by dopasować odpowiednie dane. Stąd łatwo można stworzyć schemat pracy dowolnej bazy danych na przykład w sklepie internetowym. Gdy klient składa zamówienie, baza samodzielnie dopasowuje produkt do zamówionego towaru i danych kontrahenta. Polecenie SQL przechodzi przez odpowiednie encje, by wrócić i „wyrzucić” właściwy wynik.

Model graficzny pozwala wygodnie przejrzeć sposób działania relacji. Dzięki niemu możliwa jest także późniejsza weryfikacja i optymalizacja poprawności związków między encjami. Jeśli chodzi o projektowanie bazy danych PosrgreSQL, można uznać ERD za podstawową dokumentację finalnej struktury bazodanowej.

Relacyjne bazy danych – zacznij od projektu

Chcesz uniknąć komplikacji na kolejnym etapie wrażania dostępu do bazy danych? Zacznij od właściwego procesu projektowego. Na koniec mamy dla Ciebie kilka użytecznych sugestii, które mogą przydać się podczas pracy z projektem bazy:

 • Buduj oddzielne tabele dla każdego zbioru encji, a także miej na uwadze, że jednej encji odpowiada jeden wiersz, a atrybutowi kolumna.
 • Możesz zbudować nową tabelę dla relacji dwustronnych między encjami. Wówczas skorzystaj z kluczy encji przy tworzeniu kolumn tabeli.
 • Związki można opisywać w osobnej kolumnie tabeli bez konieczności tworzenia zupełnie nowej tabeli. To tutaj umieścisz klucz encji.
 • Klucze dotyczące związku encji są za długie? Wtedy warto sięgnąć po klucze sztuczne i je podmienić.