Podstawy Oracle SQL – kurs podstaw programowania baz danych

Podstawy Oracle SQL dotyczą podstaw programowania baz danych. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć Ci informacje na temat budowy bazy w oparciu o jeden z najpopularniejszych systemów bazodanowych. Po zapoznaniu się z tym wstępem, będziesz mógł przejść do dalszej nauki programowania w języku SQL. Spojrzymy na Oracle od strony praktycznej, przybliżając kluczowe definicje, obiekty, a także mechanizmy związane z bazami danych.

Oracle SQL od podstaw – najważniejsze pojęcia i definicje

Naukę podstaw języka SQL oraz operowania systemem Oracle warto rozpocząć od zdefiniowania kilku kluczowych pojęć. Zaznajomienie się z najczęściej spotykanymi hasłami pozwoli na wygodniejsze poruszanie się po kursie tego oprogramowania bazodanowego. Zacznijmy zatem od poręcznego słowniczka.

Baza danych Oracle

Baza danych to zorganizowana kolekcja informacji i danych podlegających pewnej strukturyzacji, którą zwykle przechowuje się na komputerze lub serwerze. Poprawność działania kontrolować można przy pomocy systemu zarządzania bazami danych (DBMS), na przykład Oracle. Za właściwą jej pracę odpowiada osoba zatrudniona na stanowisku administratora baz danych (DBA).

W większości przypadków, dane w bazie ułożone są w wierszach i kolumnach, które tworzą zestawy tabel. Dzięki temu można sobie zapewnić wygodne i przejrzyste poruszanie się po zbiorach informacji. DBA może je wówczas organizować, zmieniać, aktualizować, kontrolować, etc.

Język SQL

SQL, czyli structured query language to strukturalny język zapytań, na podstawie którego buduje się oraz modyfikuje bazy danych. Pierwsza jego wersja powstała w firmie IBM (przy udziale Oracle) w latach 70. Oprócz wymienionych przedsiębiorstw, z języka SQL korzysta też Microsoft. Języka używa się do tworzenia zapytań w stronę bazy, które zgrupować można w trzech kategoriach:

 • DML (ang. Data Manipulation Language – „język manipulacji danymi”)
 • DDL (ang. Data Definition Language – „język definicji danych”)
 • DCL (ang. Data Control Language – „język kontroli nad danymi”)

DML

Data Manipulation Language to element przydatny w przypadku operacji w ramach bazy. Najczęściej spotykane polecenia w ramach DML to:

 • SELECT – pobieranie informacji 
 • INSERT – umieszczanie informacji 
 • UPDATE – aktualizacja informacji
 • DELETE – usuwanie informacji

DDL

Data Definition Language pozwala na tworzenie i edycję struktur bazodanowych, a więc kolumn, wierszy, tabel i całych baz. Najczęściej spotykane polecenia w ramach DDL to:

 • CREATE – tworzenie struktury, np. CREATE TABLE (tworzenie tabeli)
 • DROP – usuwanie struktury, np. DROP DATABASE (usuwanie bazy danych)
 • ALTER – edycja struktury poprzez dodanie elementu lub jego zmianę, np. ALTER TABLE ADD ROW (dodanie wiersza do tabeli)

DCL

Data Control Language stosuje się w przypadku nadawania uprawnień pracownikom do korzystania z bazy. Najczęściej spotykane polecenia w ramach DCL to:

 • GRANT – przyznawanie uprawnień użytkownikowi
 • REVOKE – odbieranie uprawnień użytkownikowi, które wcześniej nadano opcją GRANT
 • DENY – zablokowanie dostępu do pewnych treści

Baza danych Oracle – szkolenie z architektury

Kolejnym istotnym elementem w ramach naszego szybkiego szkolenia z podstaw Oracle, są informacje na temat architektury baz danych. Tutaj również mamy do czynienia z kilkoma istotnymi pojęciami, jakie pozwolą Ci lepiej zrozumieć zawiłości pracy z database. Każdy SQL developer i administrator baz powinien bez trudu poruszać się po strukturach plików, instancji i procesów.

W ramach architektury niezwykle ważne jest, by programista Oracle zrozumiał, na czym jest instancja. Pojęcie dotyczy uruchomionych procesów w tle, które dzieją się w pamięci współdzielonej. Ta dostępna dla wszystkich użytkowników przestrzeń nazywa się SGA (System Global Area – Globalny Obszar Współdzielony).

To właśnie przez przestrzeń SGA przechodzą wszystkie zapytania użytkownika bazy, który nie pobiera informacji bezpośrednio z zasobów. Następnie, z tego swoistego buforu informacje trafiają do użytkownika.

Instancja to innymi słowy program serwera, a także przydzielona mu pamięć i procesy działające w tle. Warto dodać, że w przypadku Oracle, można liczyć na obsługę standardowego języka SQL dla zapytań. Oprócz niego, działa też wbudowany język tworzenia procedur składowanych PL/SQL. W nowszych wersjach oprogramowania można również polegać na języku programowania Java.


Jeżeli szukasz praktyczne wiedzy z omawianego w poście zakresu, sprawdź Kurs Oracle! Mocno praktyczne podejście, gotowe skrypty SQL i wiele więcej. Ponad 400 zadowolonych studentów.


Podstawy Oracle SQL – kurs obiektów baz danych

Słownik podstawowych haseł nie będzie kompletny, jeśli nie dodamy do niego kilka najistotniejszych pojęć związanych z obiektami baz danych. Warto podkreślić, że część obiektów służy do przechowywania konkretnych danych, a inne mają zadania wsparcia zarządzaniem informacjami. Gdy użytkownik posiada uprawnienia w kontekście korzystania z danych obiektów, wówczas może wpływać na ich kształt.

Kluczowe obiekty bazy Oracle to między innymi:

 • Tabele – ich celem jest przechowywanie danych, zaś podzielone są na kolumny oraz wiersze. Zawierają rekordy tego samego typu, czyli uporządkowane zbiory wielu pól. Konkretne pola są z kolei niepodzielnym elementem informacji.
 • Indeksy – struktury danych, których celem jest przyspieszenie operacji wykonywanych w ramach tabeli.
 • Segmenty wycofania – miejsce przechowywania danych niezmodyfikowanych.
 • Tabele tymczasowe – przydatne podczas przechowywania danych, które użytkownik chce wykorzystać przy pojedynczej transakcji lub sesji.
 • Widokistruktura logiczna, która pozwala uzyskać dostęp do kolumn i wierszy w tabeli.
 • Sekwencje – służą do generowania kolejnych wartości liczbowych w przypadku sztucznych kluczy podstawowych.

Podstawy Oracle SQL – kurs video i program szkolenia

Mamy nadzieję, że ten krótki wstęp do podstaw Oracle zainteresuje Cię administrowaniem bazami danych. Jeżeli chcesz poznać podstawy analizy danych w ramach baz Oracle, koniecznie zapisz się na kurs SQL. Z kolei na poniższej stronie znajdziesz wyspecjalizowane szkolenie z Oracle Database, gdzie nauczysz się tajnik obsługi tego systemu. Wiedza ta pozwoli Ci w odpowiedni sposób przetwarzać informacje zawarte w bazie Oracle. 

Poznaj podstawy Oracle i przekonaj się, że praca z bazami danych nie musi spędzać snu z powiek. Na konkretnych przykładach odkryjesz zarówno teoretyczną, jak i praktyczną stronę administrowania informacjami w bazach. Program szkolenia zawiera również szereg przydatnych materiałów video, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć sens zarządzania RDBMS i nie tylko. 

Nie jesteś pewien, czy praca z oprogramowaniem Oracle jest dla Ciebie? W takim razie zapoznaj się z naszym artykułem na temat relacyjnych baz danych i zapisz się na kurs PostgreSQL. W zależności od indywidualnych oraz firmowych potrzeb, wybierz idealny system zarządzania danymi dla siebie i swojego przedsiębiorstwa.