Backup bazy danych Oracle – czy kopia Oracle Database ma sens?

Jako administrator baz danych, prędzej lub później spotkasz się z problematyką tworzenia kopii zapasowych swojego zbioru informacji. Warto dodać, że w przypadku przedsiębiorstw zarządzających dużymi pakietami danych, można spotkać się z osobnym stanowiskiem pracy poświęconym wyłącznie pracą z kopiami. Czy backup bazy danych Oracle naprawdę jest tak ważny? Może jednak da się obejść bez tego procesu? W poniższym artykule poruszam te kwestie i odpowiadam na najważniejsze pytania związane z kopiami bezpieczeństwa.

Po co robi się backup bazy danych Oracle?

Nadrzędny cel tworzenia kopii zapasowych jakichkolwiek programów czy systemów to bezpieczeństwo całego oprogramowania. Dzięki backupom można zapisać stan plików na dany moment, który odzwierciedla najbardziej aktualny progres. Przywracanie stanu rzeczy z dnia uruchomienia kopii ma wiele zalet niezależnie od programu, którego backup wykonujemy.

W przypadku backupu bazy danych Oracle, proces ten ma na celu ochronę danych w bazie. DBA może dzięki temu zapisać stan rzeczy w konkretnej chwili i to bez obaw o utratę informacji w przypadku awarii. Gdyby doszło do błędu, można wówczas odtworzyć bazę danych i zaimplementować kopię zapasową jako nową główną wersję bazy.

Warto dodać, że w ramach kopii zapasowych można przygotować sobie rozległą strategię pracy. Dotyczy ona nie tylko samej kopii bezpieczeństwa, ale również implementacji procesu odtworzenia bazy na wypadek awarii. Do najważniejszych zadań admina w ramach tych procesów należeć może:

 • Planowanie oraz testowanie odpowiedzi na różnego rodzaju błędy systemowe.
 • Konfiguracja środowiska bazodanowego pod kątem kopii i ich implementacji.
 • Tworzenie harmonogramu backupów.
 • Monitorowanie bieżącej sytuacji i środowiska przywracania.
 • Sprawdzanie oprogramowania pod kątem błędów i potencjalnych problemów.
 • Zlecanie przywrócenia wersji bazy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Praca na stanowisku administratora kopii zapasowych może również wiązać się z dwoma dodatkowymi zdaniami, jakimi są:

 • Archiwizacja danych, czyli kopiowanie w celu przechowywania długoterminowego.
 • Przenoszenie danych, czyli transfer informacji pomiędzy bazami lub serwerami.

Kopie zapasowe baz danych SQL Oracle

Backup bazy danych Oracle SQL można wykonać na kilka sposobów, a najpopularniejsze metody to fizyczna oraz logiczna kopia zapasowa.

Fizyczny backup polega na stworzeniu kopii fizycznych plików bazodanowych, które wykorzystuje się do przetrzymywania informacji. Mowa o plikach danych, plikach kontrolnych, a także zarchiwizowanych redo logach. Taka opcja to nic innego, jak siostrzana wersja bazy, jaką trzryma się w innej lokalizacji – może to być dysk, serwer lub inne urządzenie pamięci offline.

Z kolei logiczny backup to zespół zapisanych danych logicznych, wśród których wyróżnić można tabele czy procedury. W celu eksportu informacji można skorzystać z Oracle Data Pump, skąd później łatwo je odzyskać. Komendy expdp i impdp korzystają z pakietów PL/SQL DBMS_DATAPUMP oraz DBMS_METADATA.

Najlepiej wybrać fizyczny model kopii zapasowej, gdyż zapewnia on większe bezpieczeństwo całego systemu. Z typu logicznego warto korzystać w sytuacji, gdy oczekujemy dodatkowego wsparcia dla kopii fizycznej.

Skoro poruszamy temat backupu bazy danych, nie sposób pominąć istotnego zagadnienia, jakim jest RMAN.


Jeżeli szukasz kursu z Oracle Database, sprawdź Kurs Praktyczna Administracja Oracle. Po kursie miedzy innymi będziesz umiał samodzielnie zarządzać kopiami bezpieczeństwa Oracle. Ponad 650 zadowolonych studentów!


Jak przechowywać i odzyskiwać kopie dzięki RMAN?

RMAN (Oracle Recovery Manager) to menadżer odtwarzania, który funkcjonuje jako przydatny program narzędziowy w ramach Oracle Database. Usługę tą dostarcza Oracle Coprporation wraz z zakupem licencji na ich RDBMS. Oprogramowanie backupowe pozwala sprawniej gromadzić i odzyskiwać kopie zapasowe danych.

Program RMAN wykorzystuje poniższe technologie:

 • Kopia przyrostowa, czyli sposób gromadzenia bloków, które uległy zmianie od czasu poprzedniego backupu. Dzięki tej opcji można liczyć na szybsze i łatwiejsze odtwarzanie utraconych informacji. Pozwala ona prześledzić ostatnie zmiany, by uniknąć konieczności skanowania każdego pliku z osobna.
 • Przywracanie bloków, czyli metoda naprawy pliku, gdzie uszkodzeniu uległa tylko niewielka liczba bloków danych. W ten sposób można naprawić błąd bez konieczności przywracania całych plików z kopii.
 • Kompresja binarna, czyli mechanizm Oracle, który pozwala na zmniejszenie rozmiaru wersji bazowych.
 • Kopie szyfrowane, czyli metoda wykorzystująca dodatkowe zabezpieczenia plików, które zintegrowane są z oprogramowaniem.
 • Zautomatyzowana duplikacja bazy danych, czyli proces automatycznego kopiowania bazy. Opcja ta wspiera różnego rodzaju konfiguracje przechowywania danych.

Korzystanie z RMAN znacznie usprawnia procesy odtwarzania, przez co obsługa kopii zapasowych nie należy do skomplikowanych zadań.

Oprócz tego programu, DBA może także skorzystać z Oracle Enterprise Manager Cloud Control, czyli rozwiązania dostarczającego wygodny interfejs graficzny.

Kiedy warto przechowywać kopie Oracle Database?

Istnieje szereg pomniejszych kłopotów, które mogą wyhamować nieco pracę admina baz danych. Nie wszystkie wymagają jednak stanowczej reakcji ze strony specjalisty. Warto jednak pamiętać, że może mieć miejsce poważny błąd systemu, kiedy backup bazy danych Oracle okaże się zbawienny. Oto kilka z nich:

 • Awaria sprzętowa. Jest to problem fizyczny związany np. z dyskiem, który wywołuje niemożność odczytu lub zapisu danych na hardware. Każdy plik bazodanowy może być narażony na tego typu awarię. Przed utratą informacji uchronić może odpowiednio zaplanowana strategia backupowa.
 • Błędy użytkownika. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nigdy się nie myli. W przypadku systemów zarządzania danymi pomyłki użytkowników, a nawet adminów, nie są niczym nowym. Problem polega na tym, że mogą mieć one różny format i zasięg. Możliwość odzyskania kopii to jedno, ale warto też poświęcić chwilę, by zlokalizować błąd i go naprawić.
 • Błędy aplikacji. Oprogramowanie bazodanowe też może się czasami pomylić. Awaria systemu przekłada się często na uszkodzenie bloków danych. Wówczas warto zastosować metodę odzyskiwania tylko tych właśnie zepsutych bloków, na co pozwala program RMAN.

Czy backup bazy Oracle ma sens?

Proces wykonywania kopii warto odpowiednio zaplanować, a także korzystać z niego niezależnie od wielkości bazy Oracle. DBA mogą zlecać oprogramowaniu pełny backup, dzięki któremu utworzą kopię wszystkich plików i ustawień. Dobrze jest też tworzyć pomniejsze kopie elementów bazy Oracle Database, by móc implementować tylko wybrane obiekty.

Sens wykonywania kopii jest dość oczywisty. Działalność ta znacznie ułatwia procesy odtwarzania danych w przypadku błędów systemowych lub ludzkich. W ten sposób unika się pełnej utraty plików bazy danych, gdyż zawsze można przywrócić najnowszą ich wersję. Wystarczy odnieść się do ostatniego punktu w czasie, aby odzyskać pakiety danych po awarii.

Archiwizacja i odtwarzanie w modelu relacyjnym baz to niezwykle istotny element pracy DBA. Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Praktyczne przykłady poznasz, gdy zapiszesz się na nasz kurs Oracle.